Www dating123 de

Et kreativt samfunn med et godt utviklet kulturliv er av stor betydning for opplevelsen av livskvalitet.

Kulturloven er helt tydelig på at det skal legges til rette for et innholdsrikt og mangfoldig kulturliv til alle.

Wenn Andreas zum Beispiel den Namen seiner Berlin-Liste zu „Leute in Berlin“ ändert und Inhalte mit dieser Liste teilt, sehen die Personen auf dieser Liste immer noch den Namen „Andreas Berlin-Freunde“ in dem Zielgruppensymbol.

Denke daran, dass die Personen, mit denen du Inhalte über eine Liste teilst, nur den Namen der Liste sehen können, wenn es sich dabei um eine intelligente Liste handelt.

Du kannst jederzeit Freunde zu diesen Listen hinzufügen oder aus ihnen entfernen.

Deine Freunde werden nicht benachrichtigt, wenn du sie diesen Listen hinzufügst.

Wenn du beispielsweise mit deinem Chef befreundet bist und du ihn auf die „Eingeschränkt“-Liste setzt und dann ein Foto postest und als Zielgruppe „Freunde“ auswählst, teilst du dieses Foto nicht mit deinem Chef oder einer anderen Person, die sich auf der „Eingeschränkt“-Liste befindet.

Wenn dein Chef dein Profil aufruft, kann er nur Inhalte sehen, in denen du ihn markiert hast oder die du mit dem Status „Öffentlich“ geteilt hast.

Intelligente Listen werden anhand der Informationen erstellt, die du in deinem Profil in den Abschnitten „Arbeit und Ausbildung“ und „Aktueller Wohnort“ angegeben hast.Kulturplanen er en plattform og et verktøy for å utløse ressurser gjennom samarbeid med frivillige lag og foreninger, ildsjeler og gründere, kunstnere og profesjonelle kulturnæringsaktører, næringsliv, kulturinstitusjoner, stat og fylkeskommune.Samarbeidet kan omfatte bygg og utstyr, aktiviteter, finansiering, menneskelig innsats og kompetansedeling. Dermed styrker kultur den demokratiske samfunnsutviklingen. Kulturytringer som produseres skal oppleves og konsumeres av et publikum, på like måte som idrettsprestasjoner deles med andre. Kultur må integrere alle aldersgrupper og mennesker med ulike bakgrunn og behov.

Search for www dating123 de:

www dating123 de-35

Die Nutzer, die du auf diese Liste setzt werden nicht benachrichtigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “www dating123 de”